o oratoriu

hrají&zpívají

kontakty

akce

 

Český překlad libreta

 1. Smutek ve velebných nápěvech, vaše vroucí naděje na svobodu zmizela, váš hrdina, přítel a otec již není. Vaše zarmoucené děti, pozůstatky zajatého Judy.
 2. O, otče na nebesích, jehož všemohoucé sílu uctívá nebe, země i moře. Otče na nebesích, srdce Judova spojí tvá radost v jeden obranný svazek.
 3. Podpořte smělého a odvážného vůdce, který se narodil, aby zachraňoval.
 4. Juda se vypravuje osvobodit zajaté a vede nás k vítězství. Judo, prosíme, osvoboď zajaté, dej nám vítězství. Tvé horlivé prosby na obranu národa, náboženství a zákona, všemocný Jehova posílí tvou ruku. My přijdeme ve vyrovnaných řadách, abychom se podrobili tvému žezlu, Judo. Mí přátelé, zřím duše našich otců z dávna proslavené hrdinskými činy ve válce. Nechť vás, jejich syny, povzbudí jejich odvaha.
 5. Voláme po tvé moci, velká je sláva dobyvatelského meče,jenž vede k sladké znovuobnovené svobodě.
 6. Přijď, přelíbezná svobodo, a s ní přivez vlak plný radosti, po které toužíme, po které vzdycháme, ve které zavládne věčné zalíbení.
 7. Veď nás! Judah pohrdá svým trpkým údělem, údělem, kterým jsou nepřátelská pouta. A toto řekl můj otec: "Dokážeš spatřit těžkosti, které zužují stále napadaného Judu? Dokážeš zřít jejich úzkost a nejen se pokoušet odčinit křivdu?" A když umíral zašeptal:"Rozhodněte se, mí synové, pro svobodu nebo smrt!" Půjdeme, my - tvoji synové, kteří již připravili hrubá válečná roucha s nebojácným srdcem a rukama chtivýma odplaty, vykonat válečné příkazy.
 8. Pohrdaje nebezpečím se ženeme na nepřítele, nechť se všechny národy dozví, jak mocný je Jehova.
 9. Žádná neposvěcená touha nenanplní naši hruď, ani žádostivost po nespoutané moci. Ale abychom dosáhli míru, ať je nám dána volnost.
 10. Vyslyš nás, pane, tebe voláme, rozhodni pro vítězství nebo hrdinný pád.
 11. Nepřítel padl.
 12. aby tě zničily, ale aby tě potrestaly. Nebesa často trestají slitováním. Obraťse k Bohu a vypros si požehnání z jeho rukou, obrať se k Bohu.
 13. O, ubohý Israeli, jak hluboko si klesl, z radostného opojení, z radosti a štěstí k malomyslnosti a žalu.
 14. Vladař pozná, jak planný a neúplný je jeho úmysl, zatímco rozhněvá svého vůdce a mého Jehova.
 15. Trubte na poplach! Nechť stříbrné trumpety dují. Trubte na poplach! Svolejte okolo všechny odvážné, kteří se chtějí znovu vrhnout do boje. Slyšíme hrozivé prosebné volání a s nasazením žovota chceme bojovat, za právo, církev, svobodu padneme. Trubte na poplach!
 16. Se zbožností a odvahou v srdcích, Sione, slyšíme tvé volání. Nenecháme se zastrašit a vzepřeme se, Bože, náš ochránče a příteli. Kouzla nás nikdy nemohou osvobodit, to zmůže jen zdravý rozum. Boží moudrost zhůry nás nikdy nezklame. Všechna bolest zmizí. Bože, náš ochránče a přít
 17. Sion by měl pozvednout hlavu, k poctě ať zaznějí tóny našich harf. Jak marný je člověk, kteý se chvástá v boji chrabrostí své obrovské síly! A nesní o tom, že nespatřen povede své slabé vojsko. Buď utěšen, nemysli si, že tyto pohormy na tebe byly seslány,eli.
 18. Nikdy, nikdy se nenecháme pokořit. Nikdy se neskloníme pod nátlakem a nikdy se neohneme pod tíhou kamene. Navždy budeme uctívat Boha Israele a naslouchat jeho naléhavým výzvám zhůry.
 19. Uctíváme Boha velebnými písněmi.
 20. Nebeský otče, z věčného trůnu zhlédni svým spásným zrakem dolů, neboťchystáme svatý obřad, abychom tě oslavovali a takto svá srdce zaměstnali,a ve velebnosti stoupá vzhůru oltář za doprovodu písní z radostného vítězství. Nebeský otče, z věčného trůnu zhlédni dolů.
 21. Zři hdinu, vítěze přicházet, ať znějí trubky a bubny ať hřmí. Připravte zábavu, přineste vavříny a zapějte mu píseň vítězství.
 22. O, líbezný míre, požehnaný okolo. O, líbezný míre, ozdob kopce chomáči vlny a nechť se údolí těší z dostatku obilí.
 23. Raduj se, Judo. Halelujá, amen, raduj se, O, Judo, ve zbožných písní s Cherubínem a Serafínem v libozvučných harmoniích.